Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

 

Психологічі послуги.

Соціальна допомога ВІЛ-інфікованим та членам їх сімей – це комплекс заходів спрямованих на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися у зв’язку з своїм ВІЛ-позитивним статусом. Окрім ряду психологічних проблем, що виникають у цих людей є і ряд проблем соціального характеру. Всі вони пов`язані з складнощами адаптації до власного ВІЛ-позитивного статусу та взаємодією з соціальним середовищем.

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:
- гуманності;
- законності;
- соціальної справедливості;
- комплексності;
- доступності;
- добровільності вибору отримання соціальних послуг;
- забезпечення конфіденційності;
- адресності та індивідуального підходу;

Соціальна допомога людям, що живуть з ВІЛ в ОЦПБ зі СНІДом надається за наступними етапами:

Перший етап: оцінка стану потреб особи (встановлення контакту з особою, збір та аналіз інформації про його (її) потреби, проблеми, переваги та обмеження, умови проживання, оточення, ресурси родини).

Другий етап: складання індивідуального плану дій щодо задоволення потреб пацієнта.

Третій етап: виконання індивідуального плану дій (надання послуг, спільна діяльність особи, рідних і близьких та членів мультидисциплінарної команди щодо покращення якості життя отримувача послуг).

Четвертий етап: поточне оцінювання результатів діяльності, перегляд індивідуального плану (оцінка результатів та за потреби внесення змін до індивідуального плану).

В ОЦПБ зі СНІДом ВІЛ-інфікованим особам надаються соціальні послуги за такими напрямками:

1. Надання індивідуальних консультацій з питань:
- ВІЛ/СНІДу (надання інформації щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекції, засобів збереження здоров’я, допомога в прийнятті діагнозу та ін.);
- хімічної залежності (особливості антиретровірусного лікування у хімічно залежних, при необхідності переадресування до організацій, що надають послуги хімічно-залежним);
- соціальної адаптації (прийняття діагнозу, консультування щодо прав та обов’язків ВІЛ-інфікованих, консультування щодо розкриття власного статусу членам сім’ї тощо).

2. Надання групових та сімейних консультацій щодо проблеми ВІЛ/СНІДу (прихильність до антиретровірусного лікування, планування сім'ї, соціальна адаптація, соціальна підтримка).

3. Надання послуг соціальними працівниками в складі мультидисциплінарних команд:
- проведення оцінки потреб ВІЛ-інфікованої/хворої на СНІД людини;
- підготовка до початку антиретровірусного лікування;
- моніторинг прихильності;
- з’ясування проблемних питань надання допомоги та вибір оптимальних шляхів їх усунення;
- залучення інших фахівців та необхідних ресурсів для вирішення нагальних потреб.

4. Підтримка пацієнта у складній життєвій ситуації.

5. Соціальний супровід до лікувально-профілактичних та інших закладів розташованих на території м. Чернігова. Переадресування ВІЛ- інфікованих до громадських та урядових організацій.

6. Робота щодо соціальної адаптації дітей (підготовка до розкриття власного ВІЛ-статусу та статусу батьків, адаптація у дитячому колективі, збереження таємниці діагнозу тощо).

7. Надання інформаційних матеріалів з питань профілактики та поширення ВІЛ/СНІДу, соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих.

8. Надання інформації щодо оформлення соціальної допомоги та інвалідності.

9. Просвітницько-профілактична робота (лекції, бесіди, семінари в навчальних закладах та ін.).